ดิออสดาโด เกษตรกรผู้สร้างความได้เปรียบด้วยเมล็ดฟักทองลูกผสมที่ได้รับการพัฒนาโดย อีสท์ เวสท์ ซีด

 

คุณพ่อลูกสองผู้นี้ เป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกขนาด 3.5 เฮคตาร์ในคาซิบู (Kasibu) เขตเทศบาลเมืองในจังหวัดนูวา วิซคายา (the Nueva Vizcaya province) ของประเทศฟิลิปปินส์ เดลา ครูซ เล่าให้ฟังว่า เขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  ดังนั้น เขาจึงมีความมานะบากบั่นและกล้าที่จะเสี่ยง

 

 

นอกจากความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวกับการปลูกฟักทอง เช่น การแตกหน่อที่น้อยมาก แมลงศัตรูพืช สภาพดินที่ยากต่อการควบคุม และการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เดลา ครูซ ต้องเสี่ยงท้าทายกับการเพาะปลูกเพื่อสืบสานวิถีชีวิตของครอบครัว และมรดกที่บรรพบุรุษของเขาถ่ายทอดมา “ผมรับช่วงการเพาะปลูกต่อจากพ่อแม่ของผมซึ่งถ่ายทอดคุณค่าของผืนดินและวิธีการที่จะสร้างประโยชน์จากมันเพื่อให้ครอบครัวของผมมีชีวิตอยู่รอด  ผมทุ่มเทให้กับการเพาะปลูกซึ่งเป็นงานหลักและแหล่งรายได้ของผม” เขากล่าว

ความกล้าที่จะเสี่ยงของ เดลา ครูซ สร้างผลตอบแทนให้เขาอย่างดีเยี่ยม เขาได้สร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันผลผลิตจากที่ดินของเขาได้เติบโตอย่างมหาศาล จากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000 เปโซ (200 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 30,000 เปโซ (600 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือ 50,000 เปโซ (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

 

 

เขาทุ่มเทในเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อความสำเร็จ “ถ้าคุณเริ่มต้นกับเมล็ดพันธุ์แย่ๆ มันก็จะไม่เติบโตแม้แต่จะแตกหน่อ และคุณก็จะเสียเวลาและความพยายามไปเปล่าๆ” เขากล่าว เดลา ครูซ เริ่มรู้จักกับเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของ อีสท์ เวสท์ ซีด เมื่อ 20 ปีก่อน “ในทศวรรษ 1990 กรมวิชาการเกษตรได้ริเริ่มโครงการแพร่ขยายเมล็ดพันธุ์ในเมืองของเรา และพวกเขาก็ได้มอบกระป๋องเมล็ดพันธุ์ ซูพรีม่า (Suprema Seeds) เล็กๆ ที่มาจาก อีสท์ เวสท์ ซีด และนั่นคือ จุดเริ่มต้นที่ผมได้รู้จักกับบริษัท” เขากล่าว

โอกาสนั้นเองที่ทำให้เขาได้ขยายการเพาะปลูกฟักทองพันธุ์ ซูพรีม่า มากขึ้นเรื่อยๆ “ต้นฟักทองเติบโตอย่างแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมบนไร่เชิงดอยของผม ซูพรีม่า คือ ฟักทองที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง”

การยืนหยัดกับการเพาะปลูกนานนับปีทำให้ เดลา ครูซ พัฒนาตนเองเป็นเกษตรกรที่ดีขึ้น เขาได้รับทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากการเรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูกใหม่ๆ  
“ผมได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ถาดหว่านเมล็ดพันธุ์ (seeding trays) พลาสติกคลุมดิน (plastic mulch) โครงไม้ระแนง (trellising) และเทคนิคการให้น้ำที่ดีขึ้น (better irrigation techniques)  โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน” เดลา ครูซ กล่าว
ด้วยความมานะบากบั่นและการตัดสินใจกล้าเสี่ยง จึงไม่แปลกใจเลยว่า เดลา ครูซ จะยังคงขยายพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ได้ต่อไป