คุณคือคนที่เรากำลังมองหาหรือไม่?

ความสำเร็จของ อีสท์ เวสท์ ซีด สร้างขึ้นโดยบุคลากรของเรา แต่ละคนต่างมีความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการเติบโตและคุณภาพของอุตสาหกรรมการปลูกผัก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

East-West Seed Academy

The Academy is the official learning and development center of East-West Seed, providing classroom training, mentoring and coaching, and on the job training.