ผักบุ้ง

Ipomoea aquatica Forssk.

ปัจจุบัน ผักบุ้งเป็นหนึ่งในผักชนิดใบที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ด้วยระยะเวลาในการเจริญเติบโตจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวที่สั้นเพียง 3 สัปดาห์ และมีขั้นตอนในการปลูกที่ไม่ซับซ้อน นั่นคือ การหว่านเมล็ด ใส่ปุ๋ย และรดน้ำเป็นประจำ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผักชนิดนี้จะได้รับความนิยมอย่างสูง ผักบุ้งยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของผักโขมน้ำจีน เจริญเติบโตดีในสภาพอากาศร้อนและชื้น ในขณะที่พืชชนิดอื่นไม่สามารถอยู่รอดได้ จึงปลูกง่าย ผักบุ้งมักถูกมองข้าม ในช่วงปีพ.ศ. 2523 อีสท์ เวสท์ ซีด มองเห็นโอกาสที่จะปฏิวัติสินค้าที่มีราคาถูกในตลาดให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในท้องถิ่น

พืชอื่นๆ