มะระ

Momordica charantia

หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เป็นดาวเด่นของอีสท์ เวสท์ ซีด นวัตกรรมเมล็ดพันธุ์มะระของเราเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพในแง่ของการลงทุน  ขายได้ราคาสูง ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้และผลกำไรให้กับเกษตรกร ผักที่มีรสชาติ “ขม” มากที่สุดนี้ ได้รับความนิยมเพราะรสชาติที่ไม่เหมือนใครและยังมีคุณสมบัติทางยามากมาย มะระจึงนับเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมมากที่สุด
แต่เดิมมะระมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาและอาเซียน แต่ปัจจุบันมะระได้รับความนิยมแพร่หลายในอินเดีย อินโดนีเซีย เมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ ไทย ปากีสถาน และศรีลังกา อีสท์ เวสท์ ซีด ได้เปลี่ยนมะระจากพืชกึ่งพาณิชย์ให้เป็นพืชหลักเชิงพาณิชย์ในประเทศเขตร้อนอย่างเต็มตัว

พืชอื่นๆ