มะเขือเทศ

Solanum lycopersicum L.

ความสำเร็จด้านการเพาะพันธุ์มะเขือเทศที่มีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว โรคใบหงิกเหลือง และให้ผลผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ มะเขือเทศลูกผสม คือหนึ่งในความสำเร็จของ อีสท์ เวสท์ ซีด ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2523 

อีสท์ เวสท์ ซีด ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศที่เติบโตได้ดีในเขตอากาศร้อน เมล็ดพันธุ์ลูกผสมของเราได้รับการคิดค้นให้มีลักษณะทางการเกษตรที่แตกต่าง และให้ผลผลิตสูง เช่น ดีแมกซ์ (เหมาะสำหรับการปลูกตลอดทั้งปี) – เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรในฟิลิปปินส์มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พืชอื่นๆ