ดาวเรือง

Tagetes erecta L.

ดาวเรืองของ อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นพืชที่ให้ผลผลิตดีมาก เมื่อ 15-20 ปีก่อน เราได้เข้าสู่ตลาดดาวเรืองคุณภาพที่มีการแข่งขันสูง เมล็ดพันธุ์ของเราให้ดอกดีมีคุณภาพ กลีบดอกแน่น อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว เราทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเก็บเกี่ยว การขนส่ง รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ เราได้แบ่งปันความรู้ของเราเพื่อช่วยพวกเขาแก้ปัญหาต่างๆ

ผลผลิตดอกดาวเรืองของเรามีคุณภาพดี สีสวยสดใส มีกลีบดอกที่แน่นและแข็งแรง ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นเหล่านี้ทำให้ ดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มลูกค้าและผู้ประดิษฐ์ตกแต่งพวงมาลัย โดยเฉพาะตลาดในอินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ดาวเรืองยังใช้ในการทำยา การประกอบอาหาร และทำน้ำหอมอีกด้วย

พืชอื่นๆ