ซูซานน่า เกษตรกรผู้รุ่งเรืองจากมะเขือเทศ พริกไทย และหอมแดง

การเลี้ยงดูลูกๆ 3 คน และการดูแลพวกเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ ซูซานน่า และการเพาะปลูกก็คือ หนทางหนึ่งเพื่อให้ดูแลลูกๆ ได้ การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของเธอสามารถกลายเป็นความท้าทายได้เมื่อสภาพอากาศเลวร้าย “เมื่อเกิดภาวะแห้งแล้ง เราก็ใช้ท่อพลาสติกและเทปกาวเพื่อทดน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูกของเรา เพราะระดับพื้นผิวของน้ำบาดาลตื้น ระบบชลประทานแบบปกติทำให้การเพาะปลูกยุ่งยาก” ซูซานน่า กล่าว ความแห้งแล้งไม่ใช่ปัญหาเดียว แต่ยังมีแมลงศัตรูพืชด้วย แต่ “เราจัดการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากที่เราปลูกมะเขือเทศ เราก็ปลูกหอมแดงเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน” ซูซานน่า กล่าว

 

ชีวิตจะง่ายขึ้นด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้น “ฉันได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ อีสท์ เวสท์ ซีด จากญาติของฉันเอง” ซูซานน่า กล่าว “ฉันใช้มะเขือเทศลูกผสม แพดม่า (Tomato Padma) เพราะมันให้ผลผลิตที่มากขึ้น และสร้างรายได้ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่มะเขือเทศราคาดี” 
ยังคงมีความยุ่งยากอื่นนอกเหนือจากสภาพอากาศ นั่นก็คือ ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ “เป็นเรื่องยากลำบาก เพราะราคาผลผลิตอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เป็นเรื่องแย่มากๆ เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ แต่เราก็สร้างผลผลิตปริมาณมาก” ซูซานน่า กล่าว

เกษตรกรชาวกาน่าผู้นี้กำลังทดลองใช้วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างไปแทนที่จะใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อต่อสู้กับบางโรคที่สร้างปัญหาให้กับพืช และโรคที่ทำให้พืชเฉาตาย “ฉันสนใจที่จะใช้เครื่องฆ่าเชื้อในดินด้วยก๊าซเพื่อกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคพืช วัชพืช และอื่นๆ” ซูซานน่า กล่าว “ค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากเมื่อใช้ในระยะยาว”  การเปลี่ยนแปลงวิธีการเหล่านี้ยังช่วยเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลกำไรด้วย
ท้ายที่สุดแล้ว จุดมุ่งหมายของ ซูซานน่า ก็คือ การดูแลครอบครัวของเธอ และด้วยเหตุดังกล่าวนั้น เธอจึงมุ่งมั่นมาก “ฉันเป็นเกษตรกรที่จริงจังและทำงานหนักมาก” เธอกล่าว และด้วยการมีลูกถึง 3 คนที่ต้องเลี้ยงดู จุดมุ่งหมายของเธอก็คือความรุ่งเรืองเสมอมา